top of page

קרן מפנה שוויץ

מרכז מפנה נתמך על ידי קרן מפנה שוויץ אשר נוסדה בשנת 1990 על ידי ד"ר ארנסט וגב' אילזה בראונשוויג זיכרונם לברכה. הנשיא השני של הקרן היה ד"ר אריק טייטלר ז"ל. ד"ר ארתור בראונשוויג כנשיא הקרן מאז יולי 2017.

 

מטרת הקרן לתמוך במשפחות ישראליות המטופלות במרכז מפנה. המדיניות של עמותת מפנה הנה לקבל משפחות ישראליות הזקוקות לטיפול, ללא קשר מצבם הסוציו-אקונומי. ועדת משנה של העמותה בוחנת בקשות של משפחות ישראליות אשר זקוקות לתמיכה. כל בקשה מטופלת לגופה.

 

קרן מפנה שוויץ שמה לה כמטרה נוספת את קידום גישת מפנה ומחקרים באירופה. הקרן הקימה בין השאר מרכז טיפולי עפ"י גישת מפנה במרכז האוניברסיטאי בבאזל.

 

בית מפנה שוויץ הוקם הודות לקרן מפנה שוויץ והודות לקרן דורון, בניהולו של מר אבנר אזולאי.

פעילותו של המרכז נתמכת גם על ידי קרן היסוד, וקרנות ציבוריות ופרטיות

bottom of page