top of page
מרכז מפנה - התערבות טיפולית מוקדמת באוטיזם של הינקות טיפול, מחקר, הכשרה | ילד על כדור אדום

מרכז מפנה

התערבות טיפולית מוקדמת באוטיזם של הינקות טיפול, מחקר, הכשרה

מאתרים מוקדם - מטפלים מוקדם - משנים חיים!

bottom of page