top of page

8 סימנים מוקדמים

8 סימנים העשויים לאפיין הפרעה התפתחותית בתחום האוטיזם אצל תינוקות

מרכז מפנה מטפל בתינוקות שניתן לראות אצלם סימנים מוקדמים של הפרעה בהתפתחות הקשר והתקשורת בשנת החיים הראשונה ונמצאים בסיכון לאוטיזם, ובפעוטות עם אבחנה של ASD בשנת החיים השנייה. מחקר שנעשה במרכז מפנה במהלך השנים 1997-2007, מצא שמונה סימנים העשויים להצביע על חשד למאפיינים אוטיסטיים:

#1

פאסיביות יתר

העדר עניין בסביבה, חוסר בכי, חוסר תנועה, אינו מראה סימנים של חוסר נוחות, רעב וכדומה, ישן לילה שלם במהלך חודשי החיים הראשונים.

#3

חוסר קשר עין ישיר עם אנשים

לתינוק עם הפרעה התפתחותית הקשורה באוטיזם אין קושי להתבונן בחפץ, אך יכול להתקשות ביצירת קשר עין ישיר עם אנשים. ישנם תינוקות שתעלות הראיה שלהם מבשילות מאוחר יותר, עד 4 חודשים. יש לפנות במקרים אלה לבדיקות ראיה.

#5

חוסר תגובה לקול או לנוכחות ההורה

התינוק אינו מפנה ראשו להורה, אינו מחייך, אינו ממלמל. יש לעשות הבחנה בין העדר תגובה לקול לבין העדר תגובה לנוכחות ההורה – גם אם התינוק איננו שומע הוא בדרך כלל יגיב לנוכחות ההורה. בכל מקרה יש לבצע בדיקת שמיעה.

#7

עיכוב בהתפתחות המוטורית

לרוב התינוקות עם קושי התפתחותי בתחום האוטיזם, יש התפתחות מוטורית תקינה ואף מהירה. אולם לחלק מהם יש היפוטוניה (מתח שרירי נמוך), וההתפתחות המוטורית שלהם מעוכבת. במקרה זה יש לפנות לבדיקה אצל פיזיותרפיסט מומחה לתינוקות. עיכוב מוטורי עשוי להצביע על הפרעות שונות.

#2

פעילות יתר

בכי מתמשך (ללא סיבה רפואית או אחרת), חוסר רוגע פיזי, תנועתיות יתר. לעיתים תינוקות שנראים פאסיביים במהלך שנת חייהם הראשונה נעשים אקטיביים בשנת החיים השנייה.

#4

חוסר רצון או התנגדות לאכול או לינוק

לאחוז גבוה מהילדים המאובחנים באוטיזם קשיי אכילה ברמות שונות – סירוב לינוק, התנגדות למעבר לבקבוק או למעבר מאוכל נוזלי למוצק, אכילה בררנית.  במקרים רבים ניתן לראות קשיים אלה כבר בחודשי החיים הראשונים. יש לפנות במקרים אלה לבדיקות מטבוליות.

#6

רתיעה ממגע של הורה או כל אדם אחר

יש תינוקות שחווים הצפה תחושתית (סנסורית) ולכן מגע פיזי מפריע להם. אין ספק שהדבר גורם לתחושות קשות אצל ההורים, אולם חשוב להבין שהתינוק אינו דוחה אותם, אלא חווה קושי אמיתי בתחושה הטקטילית (עורית).

#8

גדילה מואצת של היקף הראש ביחס לנקודת ההתחלה

במקרים מסוימים ניתן למצוא אצל תינוקות בסיכון לאוטיזם היקף ראש הגדל במהירות מואצת  בהשוואה להיקף הראש של ילדים עם התפתחות תקינה. סימן זה אינו מובהק וניתן לבדיקה בטיפות החלב.

חשוב לציין שכל אחד מהסימנים הנ"ל יכול להצביע על הפרעה אחרת שאינה קשורה לאוטיזם, לכן חשוב בראש ובראשונה לערוך את כל הבדיקות הרפואיות הרלוונטיות ולשלול אפשרויות אלה. אם שני סימנים מתוך השמונה שצוינו, מופיעים לאורך זמן, יש לבדוק אפשרות להפרעה.

למידע נוסף בנושא אוטיזם ואבחון:

bottom of page