top of page

זיהוי מוקדם של אוטיזם בשנתיים הראשונות לחיים

זיהוי מוקדם – תינוקות בסיכון

איתור מוקדם: בעקבות ממצאי מחקר פורץ דרך בן 10 שנים שהתקיים במרכז מפנה, פותח במרכז כלי סינון לאיתור מוקדם של סימנים בעלי זיקה לאוטיזם בינקות ©ESPASSI, אשר יכולים להופיע לעיתים קרובות כבר בשנת החיים הראשונה של התינוק. ברוב המקרים ניתן לזהות סימנים אלו בקלות יחסית כאשר קיימת המודעות של ההורים או המומחים לנושא. כלי זה עבר פיילוט ביחידה לזיהוי מוקדם שהוקמה על ידי מרכז מפנה במרכז הרפואי סוראסקי בתל אביב בשנים 2007-2012.

מחקר נוסף שנערך במרכז מפנה כמו גם ניסיון קליני רב שנים, הראה שככל שהטיפול נערך בגיל מוקדם יותר כך תוצאותיו טובות יותר. על כן הגיל לטיפול במרכז מפנה ירד באופן הדרגתי ונכון לזמן זה סף גיל הטיפול במרכז הוא עד גיל שנתיים. הנחת העבודה היא שטיפול בקשיים בהיקשרות ובאינטראקציה במהלך השלבים הראשונים של חיי התינוק, יכול במקרים רבים למזער את התפתחות התופעה, עובדה שמדגישה שוב את הצורך בטיפול מוקדם.

זיהוי מוקדם של אוטיזם בשנתיים הראשונות לחיים

למידע נוסף בנושא אוטיזם ואבחון:

bottom of page