top of page

הפרעות אכילה ואוטיזם

90% מהילדים המאובחנים בספקטרום האוטיזם סובלים מהפרעות אכילה מגוונת.
הורים רבים נתקלים בסירוב של ילדיהם לנסות ולטעום דברים חדשים. הקושי יכול להיות מאתגר יותר ואף לגרום לחרדות ותסכולים שישפיעו בתורם על היקשרות התינוק אל מול ההורים בפרט ומול הסביבה ככלל. ההנחה היא שעקב ראשוניות הצורך באכילה והמרכיבים התקשורתיים המעורבים, חרדות בסיסיות מחריפות במעגלי התקשורת ומשפיעות על תחומי תפקוד אחרים. הבכי, שלרוב משמש ככלי לתקשורת בעבור ילדים הנמצאים על הספקטרום האוטיסטי בשל ההפרעה בהתפתחות השפה, הופך להיות חלק בלתי נפרד במאבקי הכוח שמהווים גם הם נתח משמעותי מהחרדה שגוברת אצל ההורים ומוקרנת אל התינוק. זוהי התמודדות יומיומית לא פשוטה.

הפרעות אכילה ואוטיזם

במהלך הטיפול במרכז מפנה מושם דגש מרכזי על אכילה והאכלה ללא לחץ. ההנחה המרכזית היא שככל שרמת הביטחון של התינוק עולה, כך גוברת סקרנותו ובהדרגה נבנה אמון.
 

התינוק  מעודד על ידי עוררות החושים החדשים - טעם, ריח ומגע. ככל שיורדים ההתנגדות והמתח, משתפרת התנהגות האכילה  ויש לה השפעה גם על ההתפתחות התפקודית הכללית כתוצאה מהשיפור בהפרעות האכילה. זוהי עבודה שנעשית במקביל הן עם התינוק והן עם ההורים.

bottom of page