top of page

כיצד התפתח המודל של מפנה

התהליך ההתפתחותי של מפנה

המודל של מפנה להתערבות טיפולית מיושם בישראל מאז שנת 1987 ופותח על בסיס הניסיון המקצועי של ד"ר אלונים, כמומחית בינלאומית להפרעות התפתחותיות בספקטרום האוטיזם.

 

משנת 1972 ועד 1987 עבדה אלונים הן כמטפלת בילדים שאובחנו בטעות עם לקות שמיעה, וחלקם אובחנו בסופו של דבר עם אוטיזם, והן עם בוגרים שאובחנו עם אוטיזם. אלונים הייתה משוכנעת שהמסגרות הטיפוליות עבור ילדים עם אוטיזם הן בארץ והן בחו"ל לוקות בחסר. חוסר ההבנה של ההפרעה הוביל להעדר כיוונים ברורים בטיפול. בעידן של טרום האינטרנט, רק מעט מידע בעל ערך בתחום האוטיזם היה זמין העולם. בשנים ההן, התערבות מוקדמת באוטיזם והכללת כל המשפחה בטיפול היו אסטרטגיות שאפילו לא חשבו עליהן.

התהליך ההתפתחותי של מפנה

במהלך עבודתה עם ילדים רבים בארץ ובאירופה, אלונים הגיעה למסקנה שיש לשנות מספר מרכיבים מהותיים בהיבט המקצועי:

1. טיפול יחידני אינטנסיבי לאוטיזם 

שמה לב אלונים שלילדים אלה יש קושי בהעברת ההתנסויות שנצברו במהלך שעה טיפולית אחת לשעה הטיפולית הבאה, כך שהרווחים מהטיפול היו מוגבלים בהשפעתם על התנהגותם השגרתית. הדבר הוביל להחלטתה לעבוד בצורה אינטנסיבית עם כל ילד למשך מספר שעות ביום. זה היה שינוי מהפכני.

2. גיל הילד 

התצפיות של אלונים נתמכו בנתונים רבים המראים שככל שההתערבות נעשית מוקדם יותר, כן ייטב. הורדת גיל האבחון הצריך שיתוף פעולה עם הסמכויות הרלוונטיות בארץ שבהתחלה הביעו התנגדות נחרצת. למרות זאת, עם הזמן נשאו המאמצים של אלונים פרי והגיל לאבחון ולטיפול ירד בהדרגה. בסופו של דבר, גיל האבחון בארץ נמוך יותר מאשר בארצות אחרות.

3. הכללה של המשפחה הגרעינית בטיפול 

לפי גישת אלונים, לאור העובדה שהמשפחה מייצרת את הסביבה המשפיעה באופן משמעותי על הילד, ועליה גם להתמודד עם הקשיים היומיומיים שלו, הרי שהטיפול בילד צריך לכלול את המשפחה כולה.

4. שילוב בחברה

מתוך ההבנה שיכולת החיקוי באוטיזם מאד דומיננטית; אם הילד יטופל באופן אינדיוידואלי ויוכל בהדרגה להיות משולב בחברת ילדים, הרי שאם ישהה בחברה עם התנהגות טיפיקלית, בליווי מתאים, יש סיכוי להתפתחותו האופטימאלית. המסקנות הנ"ל הובילו לפיתוח גישת מפנה ב-1987. יחד עם כמה מהקולגות שלה, הקימה אלונים את המרכז הטיפולי של מפנה כעמותה ללא מטרות רווח, אשר היתה למעשה המודל הראשון להתערבות טיפולית מוקדמת באוטיזם בישראל.

bottom of page