top of page

הכשרת מטפלים מחו"ל

מרכז מפנה מציע תוכנית הכשרת לאנשי מקצוע מחו"ל

תוכנית זו פותחה לאור מספר עולה של מטפלים מחו"ל המבקשים הכשרה בגישת מפנה. התוכנית מתקיימת במרכז מפנה בראש פינה. התכנית מורכבת משלושה שלבים, מלווה משפחות בתהליך הטיפול, וכוללת היבטים תיאורטיים תוך כדי התנסות מעשית.

למידע נוסף בנושא הכשרות:

bottom of page