top of page

גישת מפנה

התפיסה של מפנה

שינויים רבים אשר התרחשו במהלך העשורים האחרונים בעקבות מחקרים ומשאבים רבים שהושקעו בתחום הובילו לשינויים מהותיים ולהרחבה של הספקטרום האוטיסטי. בעשור האחרון זוהו למעלה מ 1200 גנים עם זיקה לאוטיזם. פענוח קבוצת גנים זו, מקדם את המדע בתחום זה באופן משמעותי. למרות זאת, אין עדיין ממצאים אמפיריים מספקים. הגישה המקובלת היום, כמו גם בתפישה של מפנה,  הינה אפי-גנטית, כלומר שגורמים גנטיים וסביבתיים גם יחד, מעורבים בהתפתחות האוטיזם. הבנות חדשות בנוגע לאוטיזם בשנות ה-90, הובילו לפיתוחם של תוכניות שונות על מנת לעזור לילדים צעירים עם אוטיזם.

התוכנית הטיפולית של מרכז מפנה פותחה מאז שנת 1987 והייתה הגוף הטיפולי הראשון שהכיר בחשיבות של טיפול פרטני אינטנסיבי בינקות, ומקיף את המשפחה הגרעינית כולה. המרכז בראש פינה מטפל בתינוקות עד גיל שנתיים שאובחנו באוטיזם או חשד לאוטיזם, ובבני משפחותיהם מכל רחבי הארץ והעולם.

התפיסה של מפנה

במרכז מפנה מתבצעים מחקרים רבים בנושא על מנת להרחיב את הידע הקיים על אוטיזם בגילאים מוקדמים. מחקרים אלו מביאים למספר תובנות המובילות למסקנות משמעותיות בנוגע לטיפול ולעבודה במרכז:

המשפחה

חרדות ומשברים במערכת המשפחתית הינם בעלי השפעה מכרעת על כל אחד מבני המשפחה. על כן, פיתח מרכז מפנה גישת טיפול משפחתית מערכתית כמקור הכרחי לתמיכה והדרכת המשפחה. בהתאם לתפיסה שההורים הם המשאב העיקי עבור ילדיהם והם בעלי היכולת לקדם את התפתחותם של הילדים במהלך השלבים המוקדמים והמשמעותיים של הינקות, התוכנית הטיפולית מקיפה את כל המשפחה הגרעינית.

הגישה הטיפולית

הגישה הטיפולית משלבת בתוכה היבטים רפואיים, סוציו-פסיכולוגיים וסביבתיים. התוכנית כוללת: צפייה במרכיבי ההתפתחות של התינוק וההשלכות שלהם, שיחות ומשובים אישיים/זוגיים/משפחתיים כמו גם עבודה עם אחים, בהתאם לצרכים הייחודיים של כל משפחה. ההורים מעורבים באופן מלא ומקבלים הכשרה וכלים המתאימים לתהליכים הטיפוליים של ילדיהם על מנת שיוכלו להמשיך וליישם אותם בחיי היום יום.

התערבות טיפולית

התוכנית הטיפולית מתמקדת בכל המרכיבים ההתפתחותיים של התינוק: בהיבטים פיזיים, סנסוריים, מוטוריים, רגשיים, וקוגניטיביים. זאת באמצעות טיפול במשחק הדדי (RPT), מתודה שפותחה במרכז מפנה על מנת להעלות את המוטיבציה לביטוי יכולותיו של התינוק למעורבות וקשר עם סביבתו מתוך סקרנות והנאה.

bottom of page