top of page

אחים ואחיות

כתוצאה מריכוז האנרגיה של ההורים בילד המאובחן ומתוך ההנחה שהילדים האחרים יכולים להסתדר בכוחות עצמם היות שאין להם קשיים התפתחותיים, אחים ואחיות מוצאים את עצמם לעיתים קרובות במצבים מתמשכים של קונפליקט, קנאה, תחרותיות, רגשות אשם ועוד.


מחקרים מצאו שאחים לילדים עם אוטיזם הם לעיתים בעלי דימוי עצמי נמוך ועם קשיים בפתרון בעיות (Carmi, 1997). ההנחה היא שמצב המתח והשינוי בדינמיקה שבין חברי המשפחה בעקבות האבחון או הקושי העולה של התינוק, עלולה להיות סיבה מרכזית לממצא זה.

אחים ואחיות | ציור של משפחה

האחים יכולים להשתייך לכמה סוגי טיפוסים:

 • האח המסתגל
  יגלה הבנה ויתנהג באופן בוגר לגילו

 • האח המופנם
  ימנע מקשר חברתי ולא יזמין חברים הביתה

 • האח השאפתן
  יצטיין בכל תחום וינסה "לפצות" את ההורים

 • האח ההורה
  יפגין אחריות מוגזמת וימנע מלהביא בחשבון את הצרכים שלהם לפני צרכי המשפחה

 • האח "הבעייתי"
  יפגין בעיות התנהגות וישתמש בכל אמצעי בכדי לקבל את תשומת הלב מההורים

שילוב האחים במרכז מפנה

האחים והאחיות במשפחה הם חלק אינטגרלי ובלתי נפרד מהתוכנית הטיפולית. חלק מזמן הטיפול מוקדש למפגשים אינדיבידואליים בין האח למטפל במרכז, וחלק מהזמן מוקדם לפעילות של האחים עם המשפחה הכולל גם זמן עם ההורים. המטרות הטיפוליות עם האחים והאחיות נגזרות מהמאפיינים והצרכים הספציפיים של כל ילד על פי גילו. ברוב המקרים, כל אח עובר תהליכים משמעותיים ביותר במקביל לכל בני המשפחה. התוכנית הטיפולית מאפשרת גם לאחים לבחון את מקומם במשפחה ולבטא את הקשיים והקונפליקטים, דבר שעשוי לתרום גם להתפתחות שלהם.


האחים והאחיות משולבים בתוכנית המשפחתית בהתאם לגילם ולצרכים האישיים של כל אחד מהם. גם האחים מטופלים על ידי מטפלים מנוסים, לרוב באמצעות משחק. הטיפול מותאם לגופו של עניין גם עם אחים ואחיות בוגרים. לעיתים קרובות ניתן לראות שהטיפול מאפשר יצירה של ערוצי תקשורת חדשים בין האחים והאחיות שקיבלו תמיכה אינטנסיבית במהלך הטיפול. תמיכה זו מחזקת את ביטחונם העצמי ואת ההבנה שלהם לגבי המקום שלהם ולגבי הקשרים הבין אישיים בתוך המשפחה ומחוצה לה.

שילוב האחים במרכז מפנה
שילוב האחים במרכז מפנה | ציור משפחה
bottom of page