top of page
  • ליאן שמואלי

מחזור 13 - פתיחת שנה"ל תשפ"ה: נובמבר 2024טיפול באוטיזם של הינקות על-פי גישת מפנה בשיתוף היחידה ללימודי המשך ע"ש לואיס וגבי וייספלד ביה"ס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת בר אילן.

תוכנית ייחודית דו-שנתית להכשרת מטפלים.ות לעבודה עם תינוקות בסיכון לאוטיזם ומשפחותיהם על-פי גישת מפנה

 

 

Comments


bottom of page