top of page
  • ליאן שמואלי

חנוכה

ערב נר ראשון של חנוכה. חנוכה הוא בעיקר חג של ילדים. בחג הזה יחסרו הרבה ילדים קטנים שכבר לא יזכו ליהנות מאור הנרות, גם חיילים הם ילדים. ילדים של הוריהם השכולים והדאובים. בחג הזה לא תהיה שמחה, אבל כולנו ביחד מייחלים לאור גדול. האור הגדול שרק אנחנו יכולים להיות אחראיים עליו, הוא הנחמה היחידה והכבוד שאנו חייבים להעניק לגיבורים שלנו, על מנת שנהיה ראויים להם.


Comments


bottom of page